Startlister

Startlister for NM Bane Pistol 2019.

Merk at listene vil bli fortløpende oppdatert så raskt dette er praktisk mulig med hensyn til deltakere med sen påmelding eller eventuelle feil.

 

Husk oppmøte minimum 30 minutter før start, iført korrekt skytterutstyr som f.eks. reglementert skotøy.

NB! Listene viser skytetidspunkt ikke oppmøtetidspunkt!